جمهوری اسلامی با قتل زم، منزوی ترشد

مازیار، مدیرفنی کانال تلگرامی آمدنیوز

...

روح الله زم حتی یک ساعت در بند عمومی زندان نبود

فریبا راد فعال حقوق بشروعضو همبستگی جمهوری خواهان ایران

...

اعدام روح الله زم و تناقضات حقوقی آن

شیرین عبادی فعال سیاسی و حقوق دان

...

منشور جهانی حقوق بشر، سندی بر پایه منع تبعیض و اجرای قانونی

پرویز مختاری، عضو هیأت سیاسی و اجرایی همبستگی جمهوری خواهان ایران

...

روح‌الله زم آقازاده‌ای که آقازاده نشد

علی افشاری، فعال سیاسی و عضو هیئت رئیسه هجا

...

حماسه فاضلاب

یادداشتی از محمدجواداکبرین، فعال سیاسی

...