اهم اخبار

محمد حسین رستمی و خانه پوشالی قدرت نمایی سپاه

علی افشاری - دویچه وله فارسی

...

گفتگوهای رادیو فرانسه و رادیو فردا با مهرداد درویش پور

درباره

به مناسبت انتشار کتاب "تجارب نوجوانان پناهجوی تنها و مسئولین، ادغام و پذیرش آنان در جامعه سوئد" اثر مشترک مهرداد درویش پور و نیکلاس مونسون آزاده والا از رادیو فرانسه و فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گفتگوها و گزارش هایی در این رابطه تهیه کرده اند که متن نوشتاری و لینک صوتی آن در زیر آمده است: ...

هویت‌طلبی نتیجه انسداد سیاسی است

امیرعلی نصراله‌زاده - کانال «مجمع دیوانگان»

...

آنکه اسرار هویدا می کرد

امیرساسان شرفی

...

شلیک به قلب دمکراسی در اعتراضات خونین عراق

علی افشاری - دویچه وله فارسی

...