دوستان گرامی

برگزاری دومین همایش را به شما تبریک می گوئیم. امیدواریم همآیش شما با توجه ویژه بر ضرورت همگرائی، همکاری و وحدت نیروهای جمهوریخواه، مسیر مناسبات نزدیک و دوستانه بین این نیروها را هموارتر نماید.

واقعیت این است که جنبش جمهوریخواهی بعد از برآمد نخستین خود، نتوانست آن توانمندی اولیه را حفظ نموده و در ادامۀ کار در حد انتظار رشد کند. هنوز ما راه درازی تا تبدیل جمهوریخواهان به یک نیروی تاثیرگذار در پیش رو داریم. اما باید اذعان داشت که جنبش جمهوری خواهی در همین مدت و در سایۀ تلاش هائی که صورت گرفته است، دسـتاوردهای ارزشمندی هم داشته است. آن چه امروز مهم و برای آینده جنبش جمهوریخواهی حیاتی است، آموزش از تجربه تاکنونی، در تلاش برای گشودن مسیر پیش روی این جنبش است.

تجربه تا کنونی به ما می گوید که برآمد جنبش جمهوریخواهی برخاسته از نیازی بود که در میان وسیع ترین بخش های فعالان سیاسی و مدنی ایرانی در خارج از کشور احساس می شد و طبعا متاثر از تحولات سیاسی جاری در سطح ملی و بین المللی نیز بود. حرکت اصلاح طلبانۀ دوم خرداد با تمام دستآوردهای خود، در انزوای مدافعان استبداد، با عقب نشینی های پی در پی در برابر سرسختی ساختار های اصلی قدرت، از ولی فقیه تا نهادهای منتصب او، از ایجاد تغییرات جدی در جهت اصلاح امور و تامین حقوق و آزادی های مردم باز مانده بود. جنبش جمهوریخواهی در واقع صدائی از درون آن بخش از جامعه سیاسی و مدنی ایران بود که با تاکید بر هویت جمهوریخواهی خود، خواستار تلاش برای تغییر و اصلاح امور در جهت تامین حقوق و آزادی های مردم و ایستادگی در برابر موانع ساختاری بود.

برآمد جنبش سبز نشان داد مسیری که در تلاش برای تغییر انتخاب شده بود، درست بود و ادامه تلاش ها باید مصروف عمق و قدرت بخشیدن به آن تلاش از طریق پیوند وسیع تر و عمیق تر جنبش جمهوریخواهی با جامعه مدنی باشد. جامعه ما با طرح پر رنگ حقوق شهروندی در جریان انتخابات خرداد ۱۳۸۸ یک قدم به پیش گذاشت. گرچه بهار جنبش سبز چندان دوام نیاورد و به دنبال سرکوب و شکنجه و کشتار فعالین این جنبش ناگزیر از ترک حضور خیابانی شد، اما خواست های آن جنبش هم چنان در جامعه باقی است و هر کجا که کم ترین امکانی می یابد، حضور خود را اثبات می کند. جمهوریخواهان ایران از نیروهای پایدار دفاع از حقوق شهروندی مردم و گوهر درونی این جنبش هستند.

ما امروز با شرائط جدیدی مواجهیم. دولت روحانی طی دو سال گذشته توانسته است راه لغو تحریم های بین المللی را هموار کند. اما در مورد وعده های دیگر از آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به حبس خانگی رهبران جنبش سبز، برچیدن فضای امنیتی و … نتوانسته است گام های جدی بردارد. علیرغم تلاش های فعالان سیاسی و تحرکاتی که در جهت تشکل یابی و تجدید ساختار نیروهای سیاسی در جامعه ایرانی مشاهد می شود، فشار بر فعالان مدنی و سیاسی افزایش یافته است و دست نهادهای نظامی و امنیتی هم چنان برای سرکوب و حفقان باز است. اقتصاد کشور نیز همچنان دچار رکود است. در عرصه سیاست خارجی هم اگر چه دولت توانسته است چهره دیگری در دیپلماسی سیاسی عرضه کند، اما هنوز راه درازی برای تغییر جدی در سیاست خارجی در پیش است. ولی فقیه گفت و گو و گشودن باب مناسبات با مهم ترین طرف مذاکره برای حل بحران اتمی، یعنی ایالات متحده را، در سایر زمینه ها ممنوع کرده است. سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی تحت فرمان آیت الله خامنه ای همزمان سیاست دیگری را در منطقه به پیش می برند.

ما جمهوریخواهان ایران باید همچنان مانند همیشه با توجه به نیازهای کشورمان، با تاکید بر هویت جمهوریخواهانۀ خود بر زمینۀ نیازهای سیاسی و اجتماعی کشور حول خواست های مبرم مردم میهن مان فعالانه و متحد در صحنه سیاسی حضور روشن داشته باشیم. این خواسته ها و نیازها، همچون آزادی انتخابات، دفاع از حقوق بشر و تامین حقوق و آزادی های شهرندی و مدنی مردم ایران، فارغ از تبار، جنسیت، عقیده، مرام و مذهب آن ها، کوتاه کردن دست ولی فقیه و نهادهای منتصب او از دستبرد به رای، حقوق، مال و جان مردم، تغییر در سیاست خارجی کشور بر اساس منافع ملی کشور و …هنوز چون نخستین روزهای تشکل یابی ما و شما در دستور کار و فعالیت سیاسی ما قرار دارند.

ما می توانیم با تاکید بر مهم ترین خواست های شهروندان کشور، در عین توجه به اصول برنامه ای خود، میان نحله های مختلف جمهوریخواهان اتحاد عمل گسترده تری را سازمان بدهیم. ما قبلا هم اعلام کرده ایم که لازمه چنین کاری ایجاد تفاهم و توافق بر سر اشتراکات لازم و اساسی موجود بین همه این نحله هاست. هدف جنبش جمهوریخواهی ایجاد جامعه ای متکی بر اراده آزاد شهروندان و رعایت قواعد دمکراتیک است و نیروهای جمهوریخواه باید در روابط درونی خود، آیینه تمام نمای این قواعد دمکراتیک و اهداف آزادیخواهانۀ خویش باشند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران از بدو تاسیس خود برای سازمانیابی جمهوری خواهان دمکرات و سکولار تلاش کرده و می کند و خود را متعهد به همگرائی و وحدت با دیگر جمهوریخواهان ایران می داند و در راه تحقق این هدف به همکاری و درک مشترک با همه جمهوریخواهان ملی، سکولار و دموکرات از جمله دوستان هجا امیدوار است. مبنای ما در این همگرائی هم چنان اصول مندرج در بیانیۀ «برای اتحاد جمهوریخواهان ایران» است.

بار دیگر برگزاری دومین همایش شما را تبریک گفته و آرزو می کنیم که این همآیش سر فصل مهمی در فعالیت های شما گشته و منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که راه همگرائی بیشتر بین نیروهای جمهوریخواه را هموارتر کند.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲۱ آذر ۱۳۹۴ – ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵

اشتراک در شبکه های اجتماعی