اهم اخبار

همایش پنجم // پیام اتحاد جمهوریخواهان ایران

همکاری‌ها و تلاش‌های مشترک چهار حزب و جریان جمهوریخواه نشاندهنده‌ی آن است که همکاری و ائتلاف برای توانمندتر ساختن جنبش آزادیخواهی مردم ایران در گذار از جمهوری اسلامی و برای استقرار یک جمهوری سکولار و دمکرات متکی بر اراده و رای شهروندان کشور امکانپذیر هست. ما بر همگرائی و همکاری گسترده‌تر پای می فشاریم؛ به سهم خود آمادگی خود را برای گسترش و تعمیق همکاری و اتحاد در این عرصه اعلام و بر تقویت تلاش‌های مشترک در جهت ایجاد یک ثقل جمهوریخواهی تاکید می کنیم. ...

همایش پنجم // پيام حزب چپ ايران - فدائيان خلق

برگزاری پنجمین همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا) را به شما شادباش می گوئيم و تلاش همايش برای "همگرائی جمهوری‌خواهان در گذار به دموکراسی در ایران و صلح پایدار در منطقه" را ارج می گذاريم. اميدواريم پنجمين همايش شما در خدمت رهائی مردم از حکومت اسلامی و استقرار جمهوری دموکراتيک و سکولار قرار گيرد و به امر همکاری و ائتلاف نيروهای جمهوری خواه ياری رساند. ...

همایش پنجم // متن سخنرانی حسن شریعتمداری

هر نظام سیاسی بر ساختارهای اجتماعی قدرت خود استوار است و با تکیه برآن ها ثبات سیاسی خود را تامین مینماید. ستونهای قدرت نرم هرنظام عمدتا عبارتند از: در وجه ایجابی : مشروعیت و مقبولیت – اعتماد عمومی و کارآیی – اقتدار قانون – انسجام درونی حکومت – نفوذ ایدئولوژیک و مذهبی – هژمونی فرهنگی و گفتمانی – جلب مشارکت همگانی – وجاهت بین المللی ...

همایش پنجم // پیام هئیت سیاسی جبهه‌ی جمهوری دوم ایران

برای نجات ایران عزیزمان پیوسته ایده‌های شایسته‌ای مطرح شده است، اما آن چه ضرورت دارد تبدیل این ایده ها به پروژه ی قابل اجراست  و مثل هر پروژه ای، این یکی نیز نیاز به یک مقصد، مسیر و بعد هم نفرات و امکانات برای طی طریق دارد. اگر مقصد را دستیابی به یک ایران آزاد و آباد بدانیم، مسیر دستیابی آن همانا کنار زدن رژیم ضد مردمی کنونی، مدیریت کردن دوران گذار برای جایگزین‌سازی قانون اساسی ارتجاعی کنونی با یک قانون اساسی مترقی و در نهایت، تلاش جدی و برنامه‌مند برای بازسازی میهن ویران شده در یک ایران دموکراتیک است. ...

همایش پنجم // پیام جبهه ملی ایران-‌اروپا

جبهه ملی ایران- اروپا (سامان ششم) این افتخار را دارد که طبق منشور جبهه ملی ایران مصوب ١٣٨٦برای برقراری یک جمهوری سکولار مبتنی بر جدایی دین و دولت از یکدیگر تلاش کرده و در این راستا ضمن حمایت از جنبشهای اجتماعی تحولخواه – از جنبش سبز گرفته تا جنبش معیشت خواهانه دیماه ٩٦ - از الگوی های گذار درون زا به دموکراسی پیروی نماید. این گذار تنها با پیشداشت کنارگذاشتن تمام مؤسسات انتصابی مانند ولایت فقیه، شورای نگهبان و مجلس خبرگان، آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و انتخابات آزاد برای مجلس موسسان جمهوری ایران از سوی مردم فراهم خواهد گردید. ...

همایش چهارم// کانادا = پیام سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

در اثر 40 سال سیاست های بیخردانه جمهوری اسلامی، ایران به ویرانه ای تبدیل شده و تهدیدات خارجی، جنگ داخلی و فروپاشی اجتماعی ما را تهدید میکند. برون رفت از این موقعیت امری حیاتی شده و مبارزات مدنی مردم برای آزادی و رهایی از این وضعیت که بدون تردید حاصل استبداد است اوج جدیدی گرفته است. ...

همایش چهارم// کانادا = پیام دفتر سیاسی حزب ایران آباد

ما نخستین بار درسال 1390 به عنوان یک تشکل سیاسی و به عنوان عضو ناظر در دومین همایش اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران در گردهم آیی شما شرکت کردیم. بسیار خوشوقتیم که از آن موقع تاکنون جمع شما نه فقط تداوم یافته، بلکه، گسترده تر و منسجم تر شده و به سوی اهدافی ارزشمند حرکت کرده است. از این بابت به شما تبریک می گوییم و آرزوی موفقیت های روز افزون برایتان داریم. ...

Page 1 of 3