اهم اخبار

همایش پنجم // پیام جبهه ملی ایران-‌اروپا

جبهه ملی ایران- اروپا (سامان ششم) این افتخار را دارد که طبق منشور جبهه ملی ایران مصوب ١٣٨٦برای برقراری یک جمهوری سکولار مبتنی بر جدایی دین و دولت از یکدیگر تلاش کرده و در این راستا ضمن حمایت از جنبشهای اجتماعی تحولخواه – از جنبش سبز گرفته تا جنبش معیشت خواهانه دیماه ٩٦ - از الگوی های گذار درون زا به دموکراسی پیروی نماید. این گذار تنها با پیشداشت کنارگذاشتن تمام مؤسسات انتصابی مانند ولایت فقیه، شورای نگهبان و مجلس خبرگان، آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و انتخابات آزاد برای مجلس موسسان جمهوری ایران از سوی مردم فراهم خواهد گردید. ...

همایش چهارم// کانادا = پیام سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

در اثر 40 سال سیاست های بیخردانه جمهوری اسلامی، ایران به ویرانه ای تبدیل شده و تهدیدات خارجی، جنگ داخلی و فروپاشی اجتماعی ما را تهدید میکند. برون رفت از این موقعیت امری حیاتی شده و مبارزات مدنی مردم برای آزادی و رهایی از این وضعیت که بدون تردید حاصل استبداد است اوج جدیدی گرفته است. ...

همایش چهارم// کانادا = پیام دفتر سیاسی حزب ایران آباد

ما نخستین بار درسال 1390 به عنوان یک تشکل سیاسی و به عنوان عضو ناظر در دومین همایش اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران در گردهم آیی شما شرکت کردیم. بسیار خوشوقتیم که از آن موقع تاکنون جمع شما نه فقط تداوم یافته، بلکه، گسترده تر و منسجم تر شده و به سوی اهدافی ارزشمند حرکت کرده است. از این بابت به شما تبریک می گوییم و آرزوی موفقیت های روز افزون برایتان داریم. ...

همایش چهارم// کانادا = پیام حزب سکولار دموکرات ايرانيان

تشکيل همایش امسال «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» را خجسته باد می گويم و از جانب جنبش سکولار دموکراسی ايران، و نيز حزب سکولار دموکرات ايرانيان، برای همايش شما آرزوی بيشترين دست آوردها را در راه مبارزه با حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان (که خود را مزورانه جمهوری می خواند) و رهاسازی ملت گرفتار آمده در چنگال خونين اين حکومت، آرزو می کنم. ...

همایش چهارم// کانادا = پیام اتحاد جمهوریخواهان ایران

همایش شما در یکی از بحرانی ترین شرائط کشور ما برگزار می شود. جامعۀ ما بیش از همیشه، آبستن تحولات جدید است. جمهوری اسلامی درگیر بحران های متعددی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، پاسخی هم به هیچ کدام از آن ها ندارد و روز به روز برناکارمدی آن افزوده می شود. ...

همأیش سوم/کالیفرنیا - اساسنامه سازمان – تجدید نظر

ماده 1-نام: نام فارسی “همبستگی جمهوریخواهان ایران” ماده 2-عضویت: هر ایرانی یا ایرانی تباری میتواند به عضویت سازمان درآید. الف- شرایط عضویت: پذیرش منشور اپسدا و بیانیه “برای اتحاد جمهوریخواهان” بعنوان مبانی سیاست گذاری و اساسنامه بعنوان ساختار عمومی تشکیلات و پرداخت حق عضویت. ...

همأیش دوم/واشینگتن دی سی‌ - قطعنامه در باره سیاست خارجی

سياست خارجی جمهوری اسلامی بر مبناى ‘مصالح و الزامات’ ملى و كشورى ايران شکل نگرفته و اساس آن مصالح و الزامات “انقلاب اسلامی” و حفظ و تثبيت موقعيت ولایت فقیه بعنوان نهاد رهبری انقلاب در ساختار جمهورى اسلامى است. ...

همأیش دوم/واشینگتن دی سی‌ - قطعنامه به مناسبت انتخابات دهمین دوره مجلس

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه برگزار میشود. ما جمهوریخواهان به لحاظ راهبردی انتخابات آزاد را يکي از کارا ترين شیوه ها برای گذار خشونت پرهيز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری عرفی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین دمکراتیک می شناسیم . ...

همأیش دوم/واشینگتن دی سی‌ - پیام هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران

برگزاری دومین همایش را به شما تبریک می گوئیم. امیدواریم همآیش شما با توجه ویژه بر ضرورت همگرائی، همکاری و وحدت نیروهای جمهوریخواه، مسیر مناسبات نزدیک و دوستانه بین این نیروها را هموارتر نماید. ...

همایش دوم/ واشنگتن، دی سی‌ =پیام انجمن جمهوری خواهان ایران- پاریس

قبل از هرچیزمایلیم موفقییت همایش سه روزه شمارا درپیشبرد مباحثات وپرداختن به دستور جلسه همایش آرزو کنیم. دومین همایش شمادرشرایطی برگزارمی گردد که تحولات پرشتاب وبغرنج وپیچیده ای در سطح کشور ما ایران ونیزدرسطح منطقه خاورمیانه جریان دارد. درنتیجه این تحولات مسائل پیچده ای درمقابل همه نیروهای سیاسی قرارگرفته است. ...

Page 2 of 3