اهم اخبار

قسمت اول گزارش بخش عمومی همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در دانشگاه جرج واشنگتن

نقش همگرایی جمهوری‌خواهان در گذار به دموکراسی در ایران و صلح پایدار در منطقه

...

همایش پنجم // پیام اتحاد جمهوریخواهان ایران

همکاری‌ها و تلاش‌های مشترک چهار حزب و جریان جمهوریخواه نشاندهنده‌ی آن است که همکاری و ائتلاف برای توانمندتر ساختن جنبش آزادیخواهی مردم ایران در گذار از جمهوری اسلامی و برای استقرار یک جمهوری سکولار و دمکرات متکی بر اراده و رای شهروندان کشور امکانپذیر هست. ما بر همگرائی و همکاری گسترده‌تر پای می فشاریم؛ به سهم خود آمادگی خود را برای گسترش و تعمیق همکاری و اتحاد در این عرصه اعلام و بر تقویت تلاش‌های مشترک در جهت ایجاد یک ثقل جمهوریخواهی تاکید می کنیم. ...

همایش پنجم // پيام حزب چپ ايران - فدائيان خلق

برگزاری پنجمین همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا) را به شما شادباش می گوئيم و تلاش همايش برای "همگرائی جمهوری‌خواهان در گذار به دموکراسی در ایران و صلح پایدار در منطقه" را ارج می گذاريم. اميدواريم پنجمين همايش شما در خدمت رهائی مردم از حکومت اسلامی و استقرار جمهوری دموکراتيک و سکولار قرار گيرد و به امر همکاری و ائتلاف نيروهای جمهوری خواه ياری رساند. ...

همایش پنجم // متن سخنرانی حسن شریعتمداری

هر نظام سیاسی بر ساختارهای اجتماعی قدرت خود استوار است و با تکیه برآن ها ثبات سیاسی خود را تامین مینماید. ستونهای قدرت نرم هرنظام عمدتا عبارتند از: در وجه ایجابی : مشروعیت و مقبولیت – اعتماد عمومی و کارآیی – اقتدار قانون – انسجام درونی حکومت – نفوذ ایدئولوژیک و مذهبی – هژمونی فرهنگی و گفتمانی – جلب مشارکت همگانی – وجاهت بین المللی ...

همایش پنجم // پیام هئیت سیاسی جبهه‌ی جمهوری دوم ایران

برای نجات ایران عزیزمان پیوسته ایده‌های شایسته‌ای مطرح شده است، اما آن چه ضرورت دارد تبدیل این ایده ها به پروژه ی قابل اجراست  و مثل هر پروژه ای، این یکی نیز نیاز به یک مقصد، مسیر و بعد هم نفرات و امکانات برای طی طریق دارد. اگر مقصد را دستیابی به یک ایران آزاد و آباد بدانیم، مسیر دستیابی آن همانا کنار زدن رژیم ضد مردمی کنونی، مدیریت کردن دوران گذار برای جایگزین‌سازی قانون اساسی ارتجاعی کنونی با یک قانون اساسی مترقی و در نهایت، تلاش جدی و برنامه‌مند برای بازسازی میهن ویران شده در یک ایران دموکراتیک است. ...

همایش پنجم // پیام جبهه ملی ایران-‌اروپا

جبهه ملی ایران- اروپا (سامان ششم) این افتخار را دارد که طبق منشور جبهه ملی ایران مصوب ١٣٨٦برای برقراری یک جمهوری سکولار مبتنی بر جدایی دین و دولت از یکدیگر تلاش کرده و در این راستا ضمن حمایت از جنبشهای اجتماعی تحولخواه – از جنبش سبز گرفته تا جنبش معیشت خواهانه دیماه ٩٦ - از الگوی های گذار درون زا به دموکراسی پیروی نماید. این گذار تنها با پیشداشت کنارگذاشتن تمام مؤسسات انتصابی مانند ولایت فقیه، شورای نگهبان و مجلس خبرگان، آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و انتخابات آزاد برای مجلس موسسان جمهوری ایران از سوی مردم فراهم خواهد گردید. ...

Page 2 of 4