اهم اخبار

همایش چهارم// کانادا = پیام حزب سکولار دموکرات ايرانيان

تشکيل همایش امسال «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» را خجسته باد می گويم و از جانب جنبش سکولار دموکراسی ايران، و نيز حزب سکولار دموکرات ايرانيان، برای همايش شما آرزوی بيشترين دست آوردها را در راه مبارزه با حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان (که خود را مزورانه جمهوری می خواند) و رهاسازی ملت گرفتار آمده در چنگال خونين اين حکومت، آرزو می کنم. ...

همایش چهارم// کانادا = پیام اتحاد جمهوریخواهان ایران

همایش شما در یکی از بحرانی ترین شرائط کشور ما برگزار می شود. جامعۀ ما بیش از همیشه، آبستن تحولات جدید است. جمهوری اسلامی درگیر بحران های متعددی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، پاسخی هم به هیچ کدام از آن ها ندارد و روز به روز برناکارمدی آن افزوده می شود. ...

همأیش سوم/کالیفرنیا - اساسنامه سازمان – تجدید نظر

ماده 1-نام: نام فارسی “همبستگی جمهوریخواهان ایران” ماده 2-عضویت: هر ایرانی یا ایرانی تباری میتواند به عضویت سازمان درآید. الف- شرایط عضویت: پذیرش منشور اپسدا و بیانیه “برای اتحاد جمهوریخواهان” بعنوان مبانی سیاست گذاری و اساسنامه بعنوان ساختار عمومی تشکیلات و پرداخت حق عضویت. ...

همأیش دوم/واشینگتن دی سی‌ - قطعنامه در باره سیاست خارجی

سياست خارجی جمهوری اسلامی بر مبناى ‘مصالح و الزامات’ ملى و كشورى ايران شکل نگرفته و اساس آن مصالح و الزامات “انقلاب اسلامی” و حفظ و تثبيت موقعيت ولایت فقیه بعنوان نهاد رهبری انقلاب در ساختار جمهورى اسلامى است. ...

همأیش دوم/واشینگتن دی سی‌ - قطعنامه به مناسبت انتخابات دهمین دوره مجلس

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه برگزار میشود. ما جمهوریخواهان به لحاظ راهبردی انتخابات آزاد را يکي از کارا ترين شیوه ها برای گذار خشونت پرهيز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری عرفی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین دمکراتیک می شناسیم . ...

همأیش دوم/واشینگتن دی سی‌ - پیام هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران

برگزاری دومین همایش را به شما تبریک می گوئیم. امیدواریم همآیش شما با توجه ویژه بر ضرورت همگرائی، همکاری و وحدت نیروهای جمهوریخواه، مسیر مناسبات نزدیک و دوستانه بین این نیروها را هموارتر نماید. ...

همایش دوم/ واشنگتن، دی سی‌ =پیام انجمن جمهوری خواهان ایران- پاریس

قبل از هرچیزمایلیم موفقییت همایش سه روزه شمارا درپیشبرد مباحثات وپرداختن به دستور جلسه همایش آرزو کنیم. دومین همایش شمادرشرایطی برگزارمی گردد که تحولات پرشتاب وبغرنج وپیچیده ای در سطح کشور ما ایران ونیزدرسطح منطقه خاورمیانه جریان دارد. درنتیجه این تحولات مسائل پیچده ای درمقابل همه نیروهای سیاسی قرارگرفته است. ...

همایش اول/ نیو یورک آمریکا = قطعنامه علیه گسترش تبعیض و افزایش خشونت بر زنان

مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای دولتی، لوایح و طرح هایی را در زمینه افزایش تبعیض علیه شهروندان در دستور کار خود قرار داده اند که برجسته ترین آن ها، طرح قانونی سازی امر به معروف و نهی از منکر است. ...

همایش اول/ نیو یورک آمریکا = قطعنامه در مورد مسائل قومی (اتنیکی)

ما با باور به یک پارچگی ایران، چندگانگی و تفاوت های زبانی، فرهنگی و قومی (اتنیکی) در ایران را، یکی از توانایی های ساختاری جامعه خود می دانیم. ما هرگونه تبعیض قومی (اتنیکی) را، پایمال کردن و تجاوز به حقوق انسانی و شهروندی برمی شماریم و چنین رفتار و سیاست هایی را محکوم می کنیم. ...

همایش اول/ نیو یورک آمریکا = قطعنامه در باره جنبش سبز و مبارزه برای برداشتن حصر

بیش از پنج سال از آغاز جنبش سبز و سه سال از حصر رهبران نمادین آن میگذرد. جنبش سبز یکی از بزرگترین جنبش های حق طلبانه و معترض به نقض حقوق اساسی ملّت در تاریخ معاصر ایران است. اگر شعار اصلی انقلاب مشروطه حاکمیّت قانون و شعار نهضت ملّی در دوران ملّی کردن صنعت نفت، حاکمیت ملّی بود، در جنبش سبز شعار اصلی یا گفتمان غالب، احقاق حقوق فردی و اجتماعی ایرانیان است. ...

Page 2 of 3