اهم اخبار
...

انجمن منفردین اروپا برگزار می‌کند:

سخنرانی و پرسش و پاسخ با موضوع "مواجهه مسلمانان با حقوق بشر، آزادی بیان و اندیشه"


سخنران:  دکتر محسن کدیور، استاد دانشگاه


زمان: شنبه اول آگوست، ساعت ۱۱ صبح شرق آمریکا، ۱۷ اروپای مرکزی و ۱۹:۳۰ تهران


محورهای بحث:


۱- جایگاه آزادی بیان و اندیشه در میان مسلمانان


۲- چطور می توان رواداری عقیدتی را میان مسلمان تقویت کرد؟*شرکت در جلسه برای عموم آزاد است.


لینک شرکت در جلسه: 

 

https://mehdiamini.my.webex.com/mehdiamini.my/j.php?MTID=me05258daa082cc917dc9712f5722a34c

اشتراک در شبکه های اجتماعی