اهم اخبار
...


تظاهرات در حمایت از مردم ایران در استکهلم، شنبه 23 نوامبر ساعت 16 میدان مرکزی شهر

در این تظاهرات نمایندگان پارلمانی احزاب سوئد در پشتیبانی از مبارزات مردم وایران و محکوم کردن خشونت جمهوری اسلامی سخنرانی خواهند کرد.

برگزار کننده: جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

اشتراک در شبکه های اجتماعی