اهم اخبار
news-details


عباس معروفی، نویسنده و رمان نویس ایرانی، مقیم آلمان، در صفحه اینستاگرام از بستری شدن خویش در بیمارستان شریته برلین خبر داد و در طی آن به شرحی از بیماری و مراحل درمانش پرداخت، او که برای ماندن و نوشتن  فراز و نشیبها گذرانده در پایان ابراز امیدواری کرد که بتواند پس از بهبودی دوباره درخت بکارد و هفت کتاب ناتمام خود را به پایان برساند.

اشتراک در شبکه های اجتماعی