اهم اخبار
news-details


 

یهودیان سراسر جهان این روزها عید هشت‌روزه حنوکا را جشن می‌گیرند.

یهودیان در هشت شب حنوکا شمع روشن می کنند . شب نخست یک شمع را همراه با شمع שׁמשׁ"خادم" بر می افروزند. خادم نام شمع اولی است که برافروخته می شود و با کمک آن شمعهای دیگر را روشن می کنند. در شب دوم دو شمع برافروخته می شود (سه شمع همراه با خادم) و همین طور هر شب یک شمع اضافه می شود تا شب پایانی به هشت شمع (9 شمع همراه با خادم) می رسد.

یکی از آئین های یهودیان در جشن حنوکا خوردن نوع پیراشکی است که آرد آن در روغن سرخ می شود و داخل آن را با مربا پر می کنند و همگان با لذت آن را می خورند. این پیراشکی که «سوفگانیا» نامیده می شود، در کنار شمعدان 9 شاخه، یکی از نشانهای بارز جشن حنوکاست که لبریز از شادمانی و امید به آینده است.

ریشه تاریخی:

این جشن در واقع بزرگداشت یکی از اولین انقلاب‌های بزرگ قوم یهود در تاریخ است. در سال ۱۶۴ قبل از میلاد، یهودیان در مقابل امپراتوری یونانیِ سلوکیان به پیروزی مهمی رسیدند، و به استقلال نسبی دست یافتند و توانستند معبد سلیمان را پس گرفته و دوباره در آن آزادانه به عبادت بپردازند.

 

 

اشتراک در شبکه های اجتماعی