اهم اخبار
news-details


در پی ماجرای سیلی زدن نماینده سبزوار به یک سرباز وظیفه پلیس راهور مهرداد درویش پور ، جامعه شناس و فعال سیاسی در طی مصاحبه با ایران اینترنشنال به بررسی چگونگی و ابعاد ماجرا پرداخت.

   وی معتقد است که این اقدام جلوه نمادین از رفتار در جوامع استبدادی و اقتدارگرا است که درآن مقامات به فرودستان با تحقیر و به فرادستان خود با چابلوسی برخورد می کنند.

   و همچنین این نمادی از تفاوت یک جامعه دمکراتیک که درآن مقامات تابع قانونند و جوامع دیکتاتوری و توتالیتر که مقامات بر فراز قانون قرار دارند، می باشد

درجوامع دمکراتیک نماینده مجلس و سیاستمداران بیش از دیگران زیر ذره بین قرار گرفته و درصورت کوچکترین تخطی از قانون با خطر اخراج یا استعفا روبرو هستند، در حالی که در جوامع

دیکتاتوری با بی اعتنایی با تخطی های خود برخورد می کنند.

همچنین نباید فراموش کرد که ایران کره شمالی نیست. و واکنش مردم به این اقدام نشانگر سطح توقع بالاتر مردم است که به اقتدار گرایی مقامات حکومت به سادگی دیگر تن نمی دهند. و در نهایت نقش شبکه های اجتماعی در بسیج افکار عمومی بسیار گسترده است و درجوامع دیکتاتوری این نقش بازهم گسترده تر است که در این ماجرا نیز به روشنی نقش رسانه های اجتماعی در شکل دادن به اعتراض افکار عمومی برجسته بود.

  منبع:

https://www.youtube.com/watch?v=kdgdJ4jp6AE

اشتراک در شبکه های اجتماعی