Image width Image height Image type Attribute جمهوری ایرانی | پيام هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به پنجمين همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران
اهم اخبار
...

دوستان گرامی!

برگزاری پنجمین همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا) را به شما شادباش می گوئيم و تلاش همايش برای "همگرائی جمهوری‌خواهان در گذار به دموکراسی در ایران و صلح پایدار در منطقه" را ارج می گذاريم. اميدواريم پنجمين همايش شما در خدمت رهائی مردم از حکومت اسلامی و استقرار جمهوری دموکراتيک و سکولار قرار گيرد و به امر همکاری و ائتلاف نيروهای جمهوری خواه ياری رساند.

 

دوستان عزيز!

جمهوری اسلامی با بحران چند جانبه و درهم تنيده از جمله بحران مشروعيت، بحران کارآمدی و چالش در درون خود روبرو است. اگرچه پایههای اقتدار سیاسی آن فروریخته است، اما هنوز هم متکی بر دستگاه عریض و طویل سرکوب دولتی، دستگاههای گوناگون اطلاعاتی ـ امنيتی، پایگاه اجتماعی محدود ولی سازمانیافته، به سلطۀ خود ادامه میدهد. هر کوششی برای برون رفت از وضعيت بحرانی با مقابله قهری ارکان سرکوب مواجه می شود و اصلاحات در جمهوری اسلامی، با ناکامی مواجه است.

از سوی ديگر تنش بین دولت امریکا و جمهوری اسلامی و به همراه آن خطر یک رودرروئی نظامی بین این دو، شدت یافته است. چنين رويدادی لطمات جبران ناپذیری را متوجه کشور ما و صلح و امنیت متزلزل کنونی در منطقه خواهد کرد.  

به باور ما راه برون رفت از وضعيت بحرانی کشور، گذار از جمهوری اسلامی، استقرار جمهوری سکولار و دمکرات است، جمهوری متکی بر ارادۀ آزاد مردم در کشور. ما بر این نظريم که استقرار یک جمهوری دموکراتیک به جای حکومت جمهوری اسلامی نه اقدام دولت های خارجی، بلکه کار مردم ايران بوده و با اتکاء به نيروها و نهادهای دمکراتيک و جنبش های اعتراضی میتواند تحقق يابد. برای تحول دموکراتيک در کشور، همکاری و ائتلاف نيروهای جمهوري‌خواه امری است ضرور.

 

دوستان عزيز!

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) همکاری ما و شما، همراه با سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و اتحاد جمهوري‌خواهان ايران را ارج می گذارد و آن را در راستای شکلگيری ثقل جمهوریخواهی در صحنه سیاسی کشور ارزيابی می کند و اميدوار است که اين همکاری طيف وسعيتری از نيروهای جمهوري خواه را فرا گيرد و به سطوح بالاتری ارتقاء يابد.

 

برای همايش پنجم شما آرزوی موفقيت داريم.

 

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۱۳ شهريور ۱۳۹۸ (۴ سپتامبر ۲۰۱۹)

 

 

اشتراک در شبکه های اجتماعی