Image width Image height Image type Attribute جمهوری ایرانی | جابه‌جایی‌های جدید در سازمان اطلاعات سپاه
اهم اخبار
...

 

حسین طائب

 

در ادامه جابه‌جایی‌ها در سپاه پاسداران، خبرگزاری تسنیم گزارش داده که روز شنبه در مراسمی با حضور حسین سلامی، فرمانده کل این نیروی نظامی، چند انتصاب جدید را اعلام کرده است

همچنین بنا بر گزارش‌های دیگر، معاونت راهبردی سپاه در سازمان اطلاعات سپاه ادغام شده و حسین طائب به ریاست آن منصوب شده است.

از سال ۸۸ که واحد اطلاعات سپاه در پی سرکوب‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری و به فرمان رهبر جمهوری اسلامی به «سازمان اطلاعات سپاه» تغییر یافت، حسین طائب ریاست آن را برعهده داشته است.

همچنین به نوشته تسنیم، حسن محقق به عنوان جانشین سازمان اطلاعات سپاه منصوب شده و حسین نجات نیز به معاونت فرهنگی سپاه پاسداران رسیده است.

جانشین سازمان اطلاعات سپاه پیش از این حسین نجات بود که در تغییرات جدید عنوان معاون فرهنگی سپاه پاسداران منصوب و جایگزین محمدرضا نقدی شد که چند روز پیش به حکم رهبر جمهوری اسلامی ارتقاء مقام یافت.

خبرگزاری تسنیم خبر این جابه‌جایی‌ها را با تیتر «تغییر ساختار اطلاعات سپاه» منتشر کرده اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداده است.

از سازمان اطلاعات سپاه و همچنین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به عنوان نهادهای «اطلاعات موازی» نام برده می‌شود.

اشتراک در شبکه های اجتماعی