Image width Image height Image type Attribute جمهوری ایرانی | طرح بیوتروریسم از سوی برخی مسئولین برای فرار از بحران مدیریت کرونا است
اهم اخبار
...

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ایران گفت متاسفانه هدف بعضی مسئولین از طرح حمله بیوتروریسم، حواله تمام مشکلات ناشی از بحران مدیریت کرونا به دشمن خارجی است

امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ایران در واکنش به بحث مطرح شده از سوی برخی مقامات و نمایندگان این کشور مبنی بر «حمله بیولوژیک» بودن کرونا در حساب کاربری خود در توئیتر تصریح کرد: «متاسفانه هدف بعضی مسئولین از طرح حمله بیوتروریسم، حواله تمام مشکلات ناشی از بحران مدیریت کرونا به دشمن خارجی است».

وی که چندی قبل نیز نسبت به برگزاری جشنواره ی تحت عنوان" ایران باشکوه" که موجب ورود توریستهای چینی به ایران می شد، ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو ویزای ورود آنان گردیده بود، در ادامه تاکید کرد:که احتمال فرضیه حمله بیولوژیک دشمنی به نام بی تدبیری و‌ مصلحت سنجی در کشور بسیار محتمل تر است

 

 

اشتراک در شبکه های اجتماعی