Image width Image height Image type Attribute جمهوری ایرانی | کیوان صمیمی در سن هفتاد و دوسالگی به زندان محکوم شد
اهم اخبار
...

خبر تایید حکم سه سال زندان کیوان صمیمی توسط خود او و با انتشار یک پست تلگرامی اعلام شده است. او در این پست تلگرامی اعلام کرده که تایید حکم زندان او توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر و از سوی قاضی "سیداحمد زرگر" صورت گرفته است.

"اتهامات واهی"

مشارکت کیوان صمیمی در مراسم روز جهانی کارگر در سال ۱۳۹۸ از سوی قوه قضاییه به عنوان "تبلیغ علیه نظام" و "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" تلقی شد و او به علت این اتهامات به زندان افتاد.

در روز ۲۷ خرداد همان سال، او با پرداخت وثیقه، موقتا از زندان آزاد شد. در فروردین سال جاری، دادگاه او را به پنج سال زندان محکوم کرده بود. اکنون شعبه ۳۶ تجدید نظر، حکم سه سال زندان او را تایید کرده است.

کیوان صمیمی در پست تلگرامی خود اعلام کرده است که تایید حکم بدون حضور خود او و وکیلش صورت گرفته و متکی بر اظهارات "بازجویان امنیتی" بوده است.

او گفته است که قاضی این دادگاه با این اقدام خود بر آن بوده تا اطاعت محض خود را از تندروهای حاکم بر ایران نشان دهد و افزوده که دقیقا پیشبرد چنین سیاستی عملا وضعیت ایران را به چنین روزی انداخته است

منبع:

سایت خبری دویچه وله.

اشتراک در شبکه های اجتماعی