سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر از ابتلای وی و زهرا رهنورد به کووید ۱۹ داد. بر اساس این گزارش تست کرونای خانم رهنورد و آقای موسوی امروز صبح مثبت اعلام شده است.

سایت کلمه نوشته است که حال عمومی این زوج که در حصر خانگی به سر می‌برند خوب است.

آقای موسوی ۷۸ ساله و خانم رهنورد ۷۵ ساله است.

در این سال‌ها بارها اخباری از وضعیت جسمی نامناسب و انتقال آقای موسوی به بیمارستان منتشر شده است.

BBC News

اشتراک در شبکه های اجتماعی