Image width Image height Image type Attribute جمهوری ایرانی | برگزاری مراسم چهلم روح الله زم
اهم اخبار
...

برگزاری مراسم چهلم روح الله زم  در بهشت زهرا تهران

خانواده زم درطی یادداشتی در اینستاگرام، از برگزاری مراسم چهلم بر مزار وی، واقع در قطعه 320 بهشت زهرا تهران خبر دادند.