Image width Image height Image type Attribute جمهوری ایرانی | دو پیشنهاد زندانبان، هشت سال پس از حصر؛ مجوز استفاده رهنورد از تلفن همراه، دسترسی محدود محصوران به ماهواره
اهم اخبار
...

هشت سال پس از حصر و زندان خانگی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی و محدودیت های شدید ارتباطی اینک ماموران امنیتی اختر به دکتر زهرا رهنورد گفته اند ایشان در صورت تمایل از این پس میتواند تلفن همراه داشته باشد. همچنین آنان به محصورین گفته اند آمادگی دارند تا برای آنان کانالهای محدود تلوزیونی را با نصب ماهواره راه اندازی کنند.

به گزارش کلمه، ارتباطات تلفنی محصورین با خارج از خانه در طول هشت سال گذشته با محدودیت های بسیار سختگیرانه مواجه بوده است. این محدودیتها از بی خبری مطلق از وضع محصورین در چند ماه اول حصر تا مجوز هفته‌ای یک تماس تلفنی با خانواده در نوسان بوده است.

وضع بی خبری خانواده محصورین از والدین خود در برخی سالهای حصر به گونه ای بوده است که برخی اوقات که به دلیل عارضه هایی، فرزندان به شدت نگران سلامت جسمی و جانی والدین خود می شدند، امکان خبرگیری از والدین خود را نداشتند. در ماههای اخیر اما امکان تماس تلفنی و دیدار خانواده با محصورین فراهم شده است.

این گونه تغییرات جزیی آن هم پس از سالها حصر غیرقانونی که در رسانه ها به عنوان گشایش های قطره چکانی یاد می شود از جمله پیشنهاد اخیر ماموران کوچه اختر به خانم رهنورد برای در اختیار داشتن گوشی موبایل از آن جهت حایز اهمیت است که حجم و وسعت سختگیری در حصر را به خوبی نشان می دهد؛ چنانکه باز کردن جوش پنجره های زندان اختر در سال گذشته و جریان پیدا کردن هوای تازه در خانه پس از چند سال و یا امکان خبرگیری مدام خانواده از وضع سلامت پدر و مادر خود و یا تغییراتی دیگر از این دست هر بار به عنوان یک گشایش در حصر و تلاشی برای رفع حصر خبری شده است!.

این در حالی است که در اکثر حصر های سیاسی جهان که حاکمان مستبد بر منتقدان خود تحمیل می کردند محدودیتهای اعمال شده در این حد نبود است چنانکه به طور مثال دکتر محمد مصدق نخست وزیر قانونی کشور که توسط دیکتاتورحکومت قبل محمدرضا پهلوی به حصر و تبعید فرستاده شد در سخت ترین شرایط حصر امکان دیدار با خانواده و اقوام و دوستان خود و نامه نگاری با آنان را داشت.

همچنین احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری که توسط آیت الله خامنه ای در حصر ظالمانه قرار گرفت نیز در مصاحبه‌ای گفته بود حصر این افراد بسیار شدیدتر از حصر آیت‌الله منتظری است.

اگرچه زمان بسیار طولانی و طاقت فرسای حصر سبب شده است تا تغییرات و گشایش های اینچنینی دیگر از معنا تهی و به واژه هایی لوث بدل شوند اما به خوبی شاهدی بر میزان و عمق وضعیت حصر در همه این سالها هستند.

اشتراک در شبکه های اجتماعی