Image width Image height Image type Attribute جمهوری ایرانی | زرشک پلو با اسکلت مرغ، منو جدید رستوران های جنوب شهر تهران
اهم اخبار
...

روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در گزارشی در شماره امروز خود نوشته است مشاهدات میدانی خبرنگارانش از سطح شهر تهران حاکی از آن است که رستوران‌های جنوب شهر چلوکباب برگ را از منوی خود حذف کرده‌اند و حتی برخی خورشت را با گوشت مرغ سرو می‌کنند، در عوض غذاهای جدید مانند زرشک‌پلو با اسکلت مرغ یا چلو با استخوان قلم و برنج و دمبه به منوی خود اضافه کردند.