مذاکره سم نيست، راه جلوگيری از رویاروئی های زیان بار است!

بیانیه مشترک هیئت های سیاسی – اجرائی : اتحاد جمهوری خواهان ایران / حزب چپ ایران( فدائیان خلق)/ همبستگی جمهوری خواهان ایران

...

در محکومیت صدور فتوی ننگین ارتداد از سوی مکارم شیرازی

احکام خشن فقهی برای همیشه باید به موزه تاریخ سپرده شوند.

در روز های گذشته ناصر مکارم شیرازی در اقدامی شرم آور، اقدام به صدور فتوی ارتداد و ساب النبی علیه محمد تنگستانی یکی از نویسندگان و شاعران در تبعید ایرانی نموده است. ...

دوست ما، بهمن امینی، هم از کنار ما رفت

بهمن امینی فعال سیاسی - مدنی و یکی از پایه گزاران « شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران»، پس از دوره کوتاهی بیماری سهمگین ما را ترک نمود. ...

ما از مطالبات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و از همبستگی کارگران، دانشجويان و معلمان و کل نیروهای جامعه‌ی مدنی حمايت می‌كنيم

اعتصابات و اعتراضات کارگران، معلمان و دیگر مستمری بگیران با وجود سرکوب و پیگرد قضائی گردانندگان و فعالین آن ها، نه تنها پايان نگرفته بلکه در حال گسترش است. طی دو ماە اخیر دەها اعتصاب و تظاهرات خیابانی از طرف کارگران واحدهای مختلف صنعتی، معلمان، رانندگان، کاميونداران، کارگران راە آهن، کارکنان بیمارستان ها و پرسنل شهرداری ها برگزار شده است. ...

کارگران معترض فولاد اهواز را آزاد کنید

مقامات امنیتی و قضائی استان خوزستان طی چند روز گذشته ۴۱ نفر از کارگران معترض شرکت فولاد اهواز را بازداشت کردند. ...

همدردی با خانواده‌های دانشجویان جان باخته در واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد تهران

فاجعه واژگونی اتوبوس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران که به جان باختن ۹ نفر از دانشجویان و زخمی شدن ده‌ها نفر انجامید، افکار عمومی ایران را جریحه دار ساخت- و در غمی سنگین فروبرد. ...

Page 1 of 3