اهم اخبار

هشدار نسبت به اقدامات جنگ افروزانه - اعلاميه مشترک سه سازمان و حزب جمهوری‌خواه

مذاکرات برای توافق همه جانبه و پایدار باید شروع شود

...

مذاکره سم نيست، راه جلوگيری از رویاروئی های زیان بار است!

بیانیه مشترک هیئت های سیاسی – اجرائی : اتحاد جمهوری خواهان ایران / حزب چپ ایران( فدائیان خلق)/ همبستگی جمهوری خواهان ایران

...

در محکومیت صدور فتوی ننگین ارتداد از سوی مکارم شیرازی

احکام خشن فقهی برای همیشه باید به موزه تاریخ سپرده شوند.

در روز های گذشته ناصر مکارم شیرازی در اقدامی شرم آور، اقدام به صدور فتوی ارتداد و ساب النبی علیه محمد تنگستانی یکی از نویسندگان و شاعران در تبعید ایرانی نموده است. ...

دوست ما، بهمن امینی، هم از کنار ما رفت

بهمن امینی فعال سیاسی - مدنی و یکی از پایه گزاران « شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران»، پس از دوره کوتاهی بیماری سهمگین ما را ترک نمود. ...

Page 1 of 3