اهم اخبار
news-details

برد ترامپ به نفع جمهوری اسلامی استاین روزها این پرسش بسیار  جدی درمیان بخش‌های مختلف کشور و ایرانیان خارج از کشور مطرح است که تأثیر انتخابات ایالات متحده آمریکا برای جمهوری اسلامی چیست؟

 فارغ از این پاسخ تبلیغاتی که برای"ما" انتخاباتِ آنجا اثری ندارد. باید گفت، این انتخابات بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار برای جمهوری اسلامی است.

بر کسی پوشیده نیست که وضعِ اسف بار اقتصادی و ناتوانی حکومت در سامان دادن به اوضاع تقریبا جمهوری اسلامی را به گوشه رینگ کشانده که به شدت نیاز یک زنگ تنفس داشته تا مفری پیداکند.

 ازین رو بسیاری بر این باورند که مذاکرات صلح، از گزینه‌های بسیار محتمل و قوی روی میزِ حاکمیت جمهوری اسلامی است. لیکن همان گونه که همه آگاهان می‌دانند، یکی از مهمترین شروط جمهوری اسلامی برای مذاکره و یا طی مذاکرات تعهدِ عدم براندازی جمهوری اسلامی است.
 
حال اگر ترامپ ابقاء شود، این شروط همان دوازده شرط مشهورِ پمپئو خواهد بود واگر بایدن بیاید، به نظر نگارنده باز همان شروط پمپئو انتها با آب و رنگی دیگر رو دنبال می‌شود.

نظر شخصی من این است که برنده این دوره هم احتمالا ترامپ است (علی الخصوص که ظواهر و شواهد این دو سه روز نشان از رسیدن ترامپ به آراءِ بایدن حکایت دارد) والبته طبق تحلیل‌ها این برای جمهوری اسلامی بسیار پسندیده‌ترومفیدتر است، شاید تعجب کنید.

زیرا اگر بایدن برنده شود، اولا تا زمانی که رسما وارد کاخ سفید و مشغول کار شود  تقریبا تا اواخر بهمن و اوائل اسفند طول می‌کشد وبعد منتظر نتیجه انتخابات تهران می‌شوند که تقریبا تا مرداد ماه به درازا می‌کشد. اما این مدت فرصتی برای بایدن است که برود سراغ هم‌گرائی با دوستان بین المللی. اول و درصدر همه اروپا و در رأسشان انگلیس، آلمان و فرانسه وایتالیا و بقیه.

 درسطح منطقه‌ای سراغ خلیج فارسی ها وعراق ومصر واردن و... در سطح جهانی تحقیقا بدنبال کاهشِ تنش با چین و روسیه وتقویت روابط با هند وپاکستان، و دقیقا کاری که اوباما پس از یکجانبه گرائی بوش پسر کرد. این یک موفقیت بزرگ برای اوخواهد بود. درحال حاضر فرانسه و انگلیس با جمهوری اسلامی در تنش وارد شده‌اند و آلمان تا حدود زیادی با آنان شریک است. پس دست بایدن برای مانورهای بعدی پر می‌شود که اگر با چین تنش زدائی کند، در شورای امنیت دست بالائی خواهد داشت و ایران کاملا در حصر و گوشه رینگ قرار می‌گیرد.

آنگاه بایدن بازگشت به برجام را منوط به توافق همه جانبه ای می‌کند که قطعا شروط پمپئو در دل آن خواهد بود. این چیزی نیست که حاکمیت و رهبری می‌خواهند.

چون الان از فرصت اختلاف اندک میان آمریکا و اروپا بیشترین استفاده را می‌کنند.

آمدن بایدن فقط یک فرصت نفس‌گیری به حاکمیت می‌دهد که آن‌ هم برای شش ماه بیشتر نخواهد بود و نفس تازه‌اش تمام می‌شود.
ولی اگر ترامپ بیاید، حاکمیت ناچار زودتر تصمیم می‌گیرد که بلکه با یکی دوتا عکس یادگاری یک نفس تازه ای بگیرد وآن را تمدید کند

نویسنده: حبیب رئیسی

این یادداشت  نظر شخصی نگارنده است و لزوما بیان کننده نظر همبستگی جمهوری خواهان ایران نیست

اشتراک در شبکه های اجتماعی