اهم اخبار

کرونا و پیچیدگی چرخه انتقال

علی افشاری - رادیو فردا

...

شهروند حق‌مدار یا رعیت خراج‌گزار

آرمان امیری - کانال مجمع دیوانگان

...

حاتم قادری: حاکمان مردم را به چشم رمه می‌بینند نه شهروند

دیدارنیوز ـ مسلم تهوری/مرضیه حسینی

...

مجانین بر اریکه قدرت

دکتر منصور فرهنگ - گویا نیوز

...

مدیریت فاجعه بار روحانی و رسوب نگاه جناحی در بخشی از کوشندگان سیاسی و مدنی

علی افشاری عضو هیات سیاسی - اجرائی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

...

امنیت، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی و ویروس کرونا

مطلب وارده از حسام(نام نویسنده محفوظ)

...

گروگان‌گیری ۸۰ میلیون نفری - بخش دوم

آرمان امیری - مجمع دیوانگان

...

ایران، عصر کرونا و بیم و امیدهای آن

مهرداد درویش پور - بی‌بی‌سی فارسی

...

ثبات رهبری رژیم؛ مشکل عمده: مهار نارضایتی‌ها

مصاحبه دکتر علی افشاری عضو هیات سیاسی - اجرایی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران با رادیو زمانه

...