' ...

اعطای شهروند افتخاری شهر بولونیا به نسرین ستوده

مهدی نخل احمدی در طی مصاحبه ی از اعطای شهروند افتخاری شهر بولونیا به نسرین ستوده خبر داد و افزود که در پی برگزاری کمپینهای متعدد در اقصی نقاط دنیا در حمایت از نسرین ستوده، در شهر بولونیا ایتالیا نیز انجمنی تحت عنوان زنان برای نسرین"Donne per Nasrin" تشکیل گردید که در طی آن شهروندان این شهر خواهان اعطای شهروندی افتخاری به نسرین ستوده شدند. انجام مراسم اعطای شهروندی که به دلیل کرونا به تاخیر افتاده بود در نهایت با حضور شهردار این شهر انجام گردید .

وی در پایان فداکاری نسرین ستوده در حمایت از حقوق شهروندان ایران که مورد تجاوز و سوء استفاده قضائی و امنیتی هستند، را دلیل اعطای شهروندی به ایشان دانست.

اشتراک در شبکه های اجتماعی