اهم اخبار
نوا و نما
{ ?>

 گفتگوی رضا گوهرزاد با رضا علوی پیرامون اعتراض های مردم در عراق، نقش ایران به‌ویژه سپاه قدس، دیدار خامنه‌ای با سران سپاه، فساد در جمهوری اسلامی و نقش ابراهیم رییسی در محاکمه‌ها و آینده رهبری پسا خامنه‌ای

اشتراک در شبکه های اجتماعی