اهم اخبار
نوا و نما
{ ?>

قانون اساسی، از مشروطه تا آینده

آیا ایران نیاز به یک قانون اساسی تازه‌ دارد؟ نارسایی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی در کجاست؟ چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با قانون اساسی مشروطه دارد؟ یک قانون اساسی تازه در ایرانِ امروز باید بر اساس چه ملاک‌ها و اصولی تدوین شود؟ در این گفتگو، عبدالکریم لاهیجی و احمد سلامتیان به این مباحث پرداخته‌اند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "                                                                                                                                           

اشتراک در شبکه های اجتماعی