اهم اخبار
نوا و نما
{ ?>

دراین برنامه همراه با علی افشاری ، تحلیلگر سیاسی و امیرحسین اعتمادی، عضو گروه فرشگرد مناظره ای در رابطه با تکثر جریان‌های اپوزیسیون خواهیم داشت

اشتراک در شبکه های اجتماعی