اهم اخبار
news-details


فرید صفرلی ، تبعه آذربایجان در تاریخ بیست فوریه 2023 برای دیدار با دوست دختر ایرانی خود، از آلمان به ایران سفر می کند. فرید در دانشگاه فردریچ شیلر  در شهر ینا، آلمان در رشته اقتصاد و در مقطعه مستر تحصیل می کرد. او طبق برنامه باید در مورخ 5 مارس ایران را ترک می کرد اما از چهارم مارس وی مفقود گردیده و هیچ اطلاعی از وی وجود ندارد. با توجه به تیرگی روابط ایران و آذربایجان ، احتمال ان می رود که وی توسط  نیروهای امنیتی دستگیر شده باشد.

اشتراک در شبکه های اجتماعی