اهم اخبار
news-details

پیام تبریک همبستگی جمهوری‌خواهان ایران به مناسب سال نوی یهودیان


ایران زمین با کوه هایش از زاگرس تا الوند و دماوند همواره در طول تاریخ خانه همه ایرانیان بوده است، و دراین میان کلیمیان ایران نه فقط سعی درهمزیستی مسالمت آمیزداشته اند، بلکه در غنای فرهنگ ایران و رونق معیشت مردمان نیز همیشه کوشیده و نقش مهمی را ایفا کرده اند. 

از شاعرانی همچون عمرانی و شاهین تا سلیمان حییم که لغت نامه های مختلفی را تالیف کرده است، همگی از مفاخر ادبی و علمی ایران می باشند. 
بدین وسیله همبستگی جمهوری خواهان ایران، سال نو عبری (روش هشانا) راکه نماد روز داوری و بازنگری در اعمال و اندیشه نیز می باشد را به همه ی کلیمیان ایران و جهان تبریک گفته و سالی سرشار از صلح و آرامش را برای همگان آرزومند است. 
 
هیئت سیاسی اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران 
 
ראש השנה 
روش هشانا 
שנה טובה! Shana tova
 
 

اشتراک در شبکه های اجتماعی