اهم اخبار
news-details

گزارش ملاقات با نماینده پارلمان کانادا


در روز سه شنبه ۱۴ دسامبر مهدی امینی مسول کمیته بین الملل همبستگی‌ جمهوری خواهان ایران ملاقاتی داشت با آقای مایکل کوپر از حزب محافظه کار در پارلمان کانادا.

در آغاز جلسه آقای امینی گزارشی در مورد تاریخه و نظرات سیاسی آن تشکیلات و ملاقات‌هایی‌ که تا کنون داشته است ارائه داد. ایشان متذکر شدند که سازمان ما معتقد به جایگزینی جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار از طریق مبارزه خشونت پرهیز می‌باشد و آن تغییر هم میبایستی از طریق ایرانیان داخل کشور انجام بگیرد.

در ادامه ایشان متذکر شدن یکی‌ از نکات مثبت این تشکیلات وجود اعضای جوان که به تازگی از ایران خارج شده ا‌ند هست که میتوانند آخرین اطلاعات در مورد شرایط سیاسی و حقوق بشری را ارایه دهند.

ایشان در مورد کارهای اقدامی ما سوال کرد که در جواب گفته شد سازمان ما ضمن برگزاری گردهمای‌های حمایتی از مبارزات مردم ایران، از طریق صدور بیانیه و مصاحبه با رسانه‌ها کوشش کرده است صدایی باشد برای حمایت از درخواست‌های مردم ایران.  در عین حل در گفتگو با دیگر تشکیلات برای هماهنگی‌ نیروها و فعالیت میباشم.

همچنین ما در حال گفتگو به دیگر نیرو‌های هم فکر برای نزدیکی‌ تشکیلاتی میباشیم.

در ادامه مسول کمیته مطرح کرد که ما خواهان جایگزینی جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار میباشیم اما این تغییر میبایستی از طرف خود مردم ایران انجام شود و ما مخالف هر گونه مدخله نظامی در کشور ایران هستیم. تنها درخواست ما در ملاقات‌ها, مطرح کردن شرایط حقوق بشر از طرف دولت مردان ایران می‌باشد و این یکی‌ از نقاط قرمز ما می‌باشد.

در بخش بعدی جلسه ایشان مطرح کردند که در پارلمان کانادا لایحه تروریست خواندن نیروهای قدس به تصویب رسید اما در مورد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هنوز در پارلمان در حال رایزنی می‌باشد و این را انتقادی میدانست نسبت به حکومت فعلی کانادا و نخست وزیر آن آقای جاستین ترودو.

اشتراک در شبکه های اجتماعی