اهم اخبار
news-details

اعتراض در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر به مناسبت روز دانشجو


 

۱۶ آذر به عنوان روز جنبش دانشجوئی در تاريخ کشور ما ثبت شده است. جنبش دانشجوئی همواره پيشگام جنبش دموکراتيک کشور ما بوده و چندين دهه عليه استبداد و برای آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی مبارزه کرده است. دانشجويان همه ساله اين روز را گرامی می دارند.

دانشجويان امسال در شرایطی به استقبال ۱۶ آذر می  روند که جنبش انقلابی پا به حيات گذاشته، سپهر سياسی کشور را دگرگون کرده و برای گذار از حکومت ويرانگر جمهوری اسلامی خيز برداشته است. حکومت اسلامی سال ها کوشيده بود به ضرب زندان، محرومیت از تحصیل، بورسیه‌های رانتی و اخراج اساتید دانشگاه ها را به پادگان تبديل کرده، صدای اعتراضی دانشجويان را خاموش ساخته و جنبش دانشجوئی را به رکود کشاند. امروز می بينيم اين سياست ها عقيم ماندند و دانشجويان از اولين گروه های اجتماعی بودند که به جنبش "زن، زندگی، آزادی" پيوستند، با اعتراضات کف خيابان  همراه شدند و در خط مقدم جنبش قرار گرفتند. اعتراضات دانشجويان اين بار دانشگاه های سراسر کشور را فراگرفت و بدون وقفه ادامه يافت. بی ترديد اعتراضات دانشجويان در تداوم جنبش انقلابی مردم ايران نقش بارزی دارد. تاریخ جنبش دانشجوئی علیرغم اهمیتش در جنبش های اجتماعی ایران تا کنون شاهد چنین ابعاد گسترده‌ای نبوده است. اين بار گروه هائی از اساتيد دانشگاه ها هم به حمايت از دانشجويان برخاسته و به شدت نسبت به سرکوب دانشجويان اعتراض کرده اند.

حکومت که به نقش برجسته دانشجويان در تداوم و گسترش جنبش انقلابی واقف است، دست به سرکوب گسترده اعتراضات دانشجويان زده است. تا کنون صدها دانشجو را بازداشت و تعدادی از آن ها را محاکمه و به زندان های سنگين محکوم کرده و شمار زيادی از دانشجويان را تعليق و يا اخراج کرده است. مجلس شورای اسلامی در همراهی با سرکوب گران در صدد تصويب قانونی است که براساس آن قوه قضائيه می تواند دانشجويان معترض را برای ده سال ممنون الخروج از کشور کند. اما تا کنون سرکوب کارساز نبوده و اعتراضات دانشجويان در دانشگاه های سراسر کشور هم چنان ادامه دارد.

جنبش دانشجویی در آستانه سالگرد ۱۶ آذر در راستای برافراشته نگهداشتن پرچم مقاومت در مقابل ديکتاتوری، برای روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر فراخوان اعتراض و اعتصاب داده است. گروه های مختلف اجتماعی از جمله تشکل های محلی در ۳۰ شهر با فراخوان دانشجويان همراه شده و از مردم دعوت به تظاهرات، تحصن و اعتصاب کرده اند.

۶ حزب و سازمان جمهوری خواه دموکرات سالگرد ۱۶ آذر را گرامی داشته، مبارزات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه دانشجويان را ارج گذاشته و از فراخوان آن ها برای روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر پشتيبانی می کند و همراه با آن ها از جوانان، کارگران، معلمان، کارمندان، رانندگان شرکت واحد، کارکنان راه آهن، رانندگان کاميون  و کاميون داران و گروه های ديگر دعوت می کند که در اين ۳ روز بطور گسترده در اعتراضات مشارکت کرده و به حکومت سرکوب گر نشان دهند که جنبش "زن، زندگی، آزادی" با وجود کشتارها و دستگيری ها، سر باز ايستادن ندارد و هم چنان در حال پيشروی و فراگير شدن است.

هیئت‌های سیاسی ـ اجرائی:

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

جبهه ملی ایران ـ اروپا

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب سوسیال دمکرات و لائیک ایران (همسازی جمهوری‌خواهان)

سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا)

۱۲ آذر ۱۴۰۱ (۳ دسامبر ۲۰۲۲)

 

 

اشتراک در شبکه های اجتماعی