اهم اخبار
news-details

بیانیه حمایت و همبستگی با زنان افغانستان


ما تشکل های مستقل زنان ایرانی همبستگی خود را با زنان افغانستان در مبارزه علیه قدرت گیری مجدد طالبان اعلام نموده و خود را در رنج و درد تحمیل شده بر آنان، عمیقا شریک میدانیم. زنان ایران و افغانستان تجربه مشترکی در مقابله با اسلام سیاسی، ستم، سرکوب و بی حقوقی قرون وسطایی تحمیل شده توسط حکومت های زن ستیز و واپسگرا را از سر میگذرانند.

ما مصمم هستیم تا در این شرایط خطیر، همراه و همدوش با زنان افغانستان صدای اعتراض خود را علیه مرتجعین بنیادگرا و زن ستیز بلند کنیم و با قوت تمام هرنوع تعرض به حقوق انسانی زنان را زیر نام قانون، دین، مذهب و سنت محکوم کنیم.

ما به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان را توسط هرکشوری با توجیه اینکه  “طالبان تغییر کرده” و “معتدل شده”! محکوم می کنیم و در کنار زنان در افغانستان علیه آن می ایستیم. طالبان با تصرف مجدد قدرت سیاسی و اعمال حاکمیت بر سرزمین افغانستان زنان و دختران را تحت عنوان "جهاد نکاح" به بردگان جنسی برای سربازانش تبديل کرده است.

ما هم صدا با زنان افغانستان براین امر تاکید میکنیم که به قدرت رسیدن اسلام سیاسی و طالبان، نه در گذشته و نه امروز، هرگز انتخاب مردم و بخصوص زنان در افغانستان نبوده ونیست. احترام به حق انتخاب محل اقامت و فراهم کردن تسهیلات فوری برای ورود به کشورهای امن و احترام به حقوق شهروندی برای همه پناه جویان ازافغانستان، و بویژه زنان، مورد پشتیبانی ما میباشد.

پناهندگی سیاسی حق هر زنی است که از افغانستان و حاکمیت طالبان، این گروه تروریست و زن ستیز قرون وسطایی، می گریزد. حق بی قید و شرط پناهندگی سیاسی زنان گریخته از افغانستان و انتقال به کشورهای امن مورد تایید کمیساریای حقوق پناهندگی ازابتدایی ترین موارد حقوق بشری است، که امروز می بایست شامل حال زنان افغانستان شود.

مبارزه زنان افغانستان علیه ارتجاع، اسلام سیاسی و طالبان سابقه تاریخی دارد. هرچند در دورانِ حاکمیت ارتجاعی طالبان (۲۰۰۱-۱۹۹۶) زنان افغانستان تحت شدیدترین خشونت های جنسیتی قرار گرفتند و از حقوق و آزادی هایِ انسانی و فردی خود از جمله حقِ اشتغال، بیرون رفتنِ از خانه بدونِ همراه مرد محرم، حق انتخاب پوشش، تحصیل و فعالیتهای اجتماعی محروم ماندند، اما آگاهی، شجاعت و فعالیت آنان نشان میدهد که درمقابلِ طالبان و حکومتِ قرون وسطایی مردسالار افغانستان با شجاعتِ کامل و قدرتمند ترازقبل ایستاده اند و اجازه نمیدهند تا بار دیگر خود و فرزندانشان قربانیِ سیاستهای زن ستیزو‌غیرانسانی طالبان شود.

ما تشکل های مستقل زنان ایرانی امضا کننده این بیانیه، ضمن اعتراض به فجایعی که امروز برمردم و بویژه زنان در افغانستان تحمیل گردیده و احساس هم گامی با آنان درمقابل اسلام سیاسی، خواهان اقدامات فوری نهادهای بین المللی و همیاری جنبش های مترقی مدافع حقوق زنان، حقوق بشر و فمینیست ها، برای پاسخ گویی سریع به نیازهای انسانی مردم در افغانستان و بخصوص کمک رسانی انسانی و تحقق مطالبات این بیانیه هستیم.

تشکل های امضا کننده  

انجمن زنان ایرانی دالاس

انجمن زنان ایرانی-آلمانی کلن

 انجمن زنان پرتو

انجمن زنان مونترال

انجمن زنان ایرانی ایتالیا

ائتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران ( ایکاوی)

 دایره زنان ایرانی برای همکاری جهانی (ای سی وین)

رادیو آوای زن (سیدنی- استرالیا)

زنان ایران برای برابری پایدار(وایز)

زنان برای آزادی و برابری پایدار

سازمان رهایی زن

کمپین توقف قتل های ناموسی

کمیته زنان ضد سنگسار پاریس

کمیته زنان و برابری جنسیتی - همبستگی جمهوری‌ خواهان ایران

 گروه اتحاد زنان چپ

گروه آیوین از شمال کالیفرنیا

گروه زنان ایرانی - فرانکفورت

گروه زنان در شمال کالیفرنیا

گروه زنان مستقل شهرکلن

 گروه مطالعات زنان ارونج کانتی

گروه نه به حجاب

زنان کنشگر ایرانی در تبعید- برلین

همایش زنان ایرانی - هانوفر

اشتراک در شبکه های اجتماعی