اهم اخبار
news-details

مسیر دشوار دموکراسی از جمهوری‌خواهی تا مدیریت گذار


 

وقتی‌که‌ جمهوری‌خواهان از ایجاد یک جمهوری سکولاردموکرات در سرزمین ایران صحبت می‌کنند هدفشان ایجاد یک حکومت مردمی دموکراتیک است که در چنین نظامی برابری همه انسان‌ها در جامعه فارغ از تبار خانوادگی، طبقه، نژاد و مذهب و گرایش سیاسی در برابر قانون، تضمین شده باشد. 

در چنین نظامی با گردش مداوم نخبگان از همه جریان‌ها و گرایش‌های سیاسی و اجتماعی، انحصار حکومت از دست شخص و گروه خاصی خارج و به جمهور مردم تفویض میگردد.

اما چگونه است که عده‌ای قلیل از جمهوری‌خواهان اینچنین در مدیریت گذار دست و پای خود را گم میکنند و به سوی رهبری شاهزاده معذول و بازگشت نظام پادشاهی موروثی، منحرف میگردند. به راستی شما را چه شده است؟

جمهوری‌خواهی‌تان چقدر سست بود که شما را چنین بی‌پرنسیب میگرداند؟

هیچ آزادی‌خواهی نمیتواند برای رفع ستم از مردم ستمدیده، مظلوم و خسته از تاریخ استبدادی سلطنت پادشاهی و ولایی مستقر در ایران، راه‌حل را در گذار به یک رهبری موروثی سلطنتی جستجو کند.

اینجاست که ما هم میگوییم روح رضاشاه شاد باد که آرمان جمهوریخواهی را به قیمت ارزانی به‌ مانند شما نفروخت، بلکه آن را با تاج و تخت سلطنت مادام‌العمر برای شخص و خاندان خود تعویض کرد.

 

ارجاع به لینک زیر:

 

https://t.me/IranianRepublic/16025

 

 

در موضوع مدیریت گذار، چنین سوالاتی که گذار از چه و به کجا و چرایی چنین گذاری را باید مورد بحث قرار داد. واقعا ما، مردم ایران، با صرف زمانی بیش از ۱۲۰ سال و اهدای زندگی صدها هزار انسان آزاده و شریف میخواستیم که از چی و به کجا گذر کنیم؟

اگر نگاهی کوتاه بر تاریخ معاصر کشورمان ایران بیاندازیم به راحتی پی میبریم که برعکس تاریخ کهن‌مان، هدف جنبش‌ها و اعتراضات مردمی آزادیخواهانه در دوران معاصر فقط جا به جا کردن و تغییر سلاطین نبوده است. بلکه مردم ایران به حدی از بلوغ فکری رسیده‌اند که حقوق شهروندی خود را مطالبه کنند، تا بتوانند در امور تصمیم‌گیریهای حکومتی و سیاسی در سرزمین خود نقش یک شهروند متعهد را به عهده داشته باشند. نه که به مانند رعیت گوش به فرمان حکومت، فقط ناظر بر تاراج ثروت و منابع ملی کشور خود باشند.

 

اگر ما شهروندان ایرانی امروز داعیه جمهوری‌خواهی داریم نه برای تصاحب جانشینی ولایت مطلقه این غیر فقیه است و نه برای استیلای حکومت مادام‌العمر غیرمنتخبی دیگر از تباری خاص. 

 

 هدف نهایی هر جمهوریخواه وطن‌ دوستی انتقال قدرت از شخص رهبر مادام‌العمر، غیرمنتخب و غیرپاسخگو به جمهور مردم ایران است پس چگونه و با چه استدلالی میتوان که چنین انحراف عجیبی را در این مسیر دموکراتیک و مدنی توجیه کرد؟!

 

امروز ما در ایران به پیشگامان نهضت جمهوری‌خواهی نیاز داریم که وسوسه منفعت و پست و مقام آنها را نفریبد و بر عهد دیرین برای استقلال و آزادی مردم ایران که متضمن حقوق و زندگی انسانی همه ایرانیان در جمهوری آینده ایرانمان بدون هیچگونه تبعیضی باشد، استوار و تابت قدم بمانند.

 

زندگی انسانی

جمهوری ایرانی

 

@IranianRepublic

اشتراک در شبکه های اجتماعی