اهم اخبار
نوا و نما
{ ?>

این روز ها دو اتفاق بزرگ در کشورمان اذهان عمومی را مشوٌش کرده است

تایید حکم اعدام شرکت کنندگان در اعتراضات مدنی آبان ماه و همچنین پیش نویس قرارداد بحث بر انگیز با کشور چین.

فریده پورعبدالله در برنامه رادیو پویا به سراغ  دکتر منصور فرهنگ حقوقدان و استاد دانشگاه رفته است تا از دیدگاه این چهره شناخته شده سیاسی به این مسئله به پردازد

اشتراک در شبکه های اجتماعی