اهم اخبار
news-details

پیرامون هفتمین همایش سالیانه همبستگی‌ جمهوری خواهان ایران


:پیرو بحث‌های مطرح شده در مورد همایش سالیانه اخیر همبستگی جمهوری‌خواهان ایران و برای روشن شدن اذهان عمومی، نکات زیر به اطلاع می‌رسد


 .برای روز نخست همایش تلاش شد تا از تمام جریان‌های سیاسی و فکری مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج که معتقد به دموکراسی، خشونت‌پرهیزی و حقوق بشر هستند، دست کم یک نماینده دعوت شود-


 . مجدداً تاکید می‌کنیم که از آقای رضا پهلوی هم مکرراً دعوت کردیم، اما متأسفانه ایشان نپذیرفتند-


 .هجا برای ایجاد همگرایی خود را ملزم به گفتگو با دیگر جریان‌ها و احزاب سیاسی اپوزیسون می‌داند و همچنان از همکاری و ارتباط در چارچوب اصول خود استقبال می‌کند-

روابط عمومی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

اشتراک در شبکه های اجتماعی