اهم اخبار
news-details

همگامی به "ملت ايران" معتقد است؛ منشور ما در آینده نزدیک منتشر خواهد شد


سردبير محترم روزنامه شرق

 
در شماره امروز روزنامه شما مطلبی با عنوان حذف "«ملت ایران» در دو اطلاعیه اپوزیسیون" به قلم آقای احسان هوشمند منتشر شده است. در اين مقاله گفته شده است: "در روزهای گذشته به صورت هم‌زمان نزدیک به هم، دو طیف از نیروهای سیاسی خارج از کشور با دو رویکرد متفاوت که نشانگر دو جهت مختلف سیاسی است، اقدام به انتشار دو منشور و اطلاعیه سیاسی کردند؛ اما در کمال شگفتی در هر دو منشور و اطلاعیه واژه و مفهوم اساسی و بنیادین «ملت ایران» حذف شده است. در حالی‌ در این اطلاعیه‌ها مفهوم ملت ایران به کار نرفته و در مقابل از مفهوم مبهم و کش‌دار و نامشخص در ترمینولوژی علم سیاست از مردم ایران استفاده شده که گویی ملتی به نام ایران نزد این جریان‌ها مشروعیت ندارد یا اینکه این اشخاص و جریان‌ها در ملت‌بودگی ایرانیان دچار شک و تردید هستند یا شاید اعمال فشار گروه‌های چپ و مارکسیستی سابق یا قوم‌گرایان عامل این وضع باشد یا اینکه به دلایل دیگر چنین اتفاقی ظهور و بروز پیدا کرده است."
 
متاسفانه نويسنده در نوشتن اين مطلب دقت لازم را به خرج نداده است. تويسنده اطلاعيه پنج جريان را به حساب منشور گذاشته و به قضاوت نشسته است. در حالی که در اطلاعيه بطور مشخص نوشته شده بود: "ديدگاه ما پيرامون "دموکراسی و جمهوری خواهی" و "مبانی همگامی" (منشور همگامی) طی يک کنفرانس مطبوعاتی در اوائل سال جديد خورشيدی به اطلاع عموم خواهد رسيد."  
 
نويسنده مطلب يک سری دلايل هم برای عدم کاربرد واژه "ملت ايران" رديف کرده است که غيرواقعی است. منطقی آن بود که نويسنده منتظر انتشار منشور همگامی می ماند و بعد از انتشار و مطالعه آن به قضاوت می نشست. به اطلاع نويسنده مطلب می رسانيم که ۵ حزب و سازمان سياسی معتقد به "ملت ايران" هستند و در منشور همگامی هم اين واژه به کار برده شده است. 
 
لطفأ اين نامه را برای اطلاع عموم در روزنامه شرق درج کنيد.
 
دبيرخانه "همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران"
۲۱ اسفندماه ۱۴۰۱ 
 
 
ايميل

اشتراک در شبکه های اجتماعی