اهم اخبار
news-details

دوست ما، بهمن امینی، هم از کنار ما رفت


هرگز نمیرد انکه دلش زنده شده به عشق

ثبت است در جریده عالم دوام ما

بهمن امینی فعال سیاسی - مدنی و یکی از پایه گزاران « شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران»، پس از دوره کوتاهی بیماری سهمگین ما را ترک نمود. عزیمت نا بهنگام او بدون شک ضایعه ای جبران ناپذیر برای خانواده و بویژه همسر ایشان هایده عزیز میباشد. بهمن امینی از مبارزین دوران شاه و شیخ بود که اثار ان را با خود تا پای مرگ بهمراه داشت. او یکی از فعالین و‌ پایه گذاران « کمیته ضد سرکوب مردم ایران در پاریس» و از پایه گذاران « انجمن جمهوری خواهان پاریس» ، و ناشر انتشارات خاوران در پاریس بود. هیئت سیاسی ـ اجرائی هجا فقدان و عزیمت این یار و دوستدار راه آزادی، دموکراسی و جمهوری خواه را به خانواده و تمام یاران او تسلیت گفته و یاد و خاطره وی را با ادامه راهش، زنده خواهیم کرد.

هیئت سیاسی - اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران

۲۵ ابان ۱۳۹۷

۱۶ نوامبر ۲۰۱۸

اشتراک در شبکه های اجتماعی