اهم اخبار
news-details

روز جهانی زن خجسته باد


     افتخار به مبارزات زنان در سراسر جهان

زنان ایران که بیش از یک قرن است برای آزادی وحقوق برابر مبارزه میکنند و نقش مهمی درپیروزی انقلاب 1357 داشتند، متأسفانه با استقرار جمهوری اسلامی درکشور ما و حاکم شدن قوانین شرعی و اسلامی که اساس آن برمردسالاری و تبعیض و خشونت علیه زنان گذاشته شده است، ازابتدائی ترین حقوق انسانی از قبیل حق انتخاب پوشش، حق سفر، حق طلاق، حق سرپرستی فرزند، حق کامل فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و هنری و ورزشی و غیره محروم شدند. به موازات تبعیض ها و محرومیت ها که حکومت دینی برای زنان ایران به ارمغان آورده است، افزایش سرسام آور آمار زنان تن فروش و معتاد یکی دیگر ازنتایج حکومت اسلامی ایران است.

  زنان آگاه ایران افتخار دارند که اولین قشرجامعه ایران بودند که چهره پلید و زن ستیز جمهوری اسلامی را تشخیص دادند و به مقابله با آن برخاستند. درست وقتی که فقط 24 روز ازپیروزی انقلاب گذشته بود، همزمان با روزجهانی زن، چندین هزار تن اززنان مبارز ایران در تهران با شعارهائی از قبیل: "آزادی جهانی است، نه شرقی نه غربی" و "ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم" به خیابان آمدند و رو در روی آیت الله خمینی و پیروانش که زمزمه حجاب اجباری را سرداده بودند ایستادند، اما صدافسوس که این حرکت تاریخی زنان ایران درآن زمان مورد پشتیبانی احزاب و گروههای سیاسی ایران قرار نگرفت، زیرا دفاع از انقلاب و مبازره با امپریالیسم برای آنان اولویت داشت.  

طی 40 سال گذشته جنگ وگریز نابرابر بین زنان و نیروهای سرکوبگر حکومت برای دستیابی به حقوق انسانی و شهروندی ادامه داشته و فعالان جنبش زنان با زندان و شکنجه و اعدام مواجه بوده اند. هم اکنون نیز تعدادی از آنان از جمله نسرین ستوده، نرگس محمدی، سپیده قلیان، گلرخ ایرانی، اتنا دائمی وغیره در اسارت حکومت ضدزن هستند.   

درسالگرد روز جهانی زن، دستاوردهای مبارزات حق طلبانه زنان ایران و جهان را گرامی میداریم و مبارزه آنان را برای دستیابی به حقوق انسانی، زدودن زنگار افکار کهنه، تبعیض گرا و مردسالار را در جامعه جهانی میستائیم. امیدواریم مبارزه زنان ایران همگام با مبارزه زنان در سرتاسر جهان، دنیای بهتری را بوجود آورد، دنیائی که فارغ از تبعیض و نابرابری و خشونت علیه زنان باشد و  آزادی، عدالت اجتماعی و صلح درجهان برقرار شود.

                                          همبستگی زنان جمهوریخواه ایران

اول مارس ۲۰۱۹

دهم اسفند ۱۳۹۷

اشتراک در شبکه های اجتماعی