اهم اخبار

جنبش انقلابی ایران، نمونه‌ برجسته جنبش  خشونت‌پرهیزی در جهان است

احزاب و سازمانهای جمهوریخواه و دموکرات ایران

...

جان زندانیان سیاسی در خطر است!

کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا)

...

بکارگیری روش ها و ابزار جنگی علیه معترضان، جنایت جنگی است!

بیانیه ۶ جریان جمهوری خواه و دموکرات

...

از فراخوان شورای دانشگاه شریف در روز ۱۶ مهرماه پشتيبانی می‌کنیم

اعلاميه ۶ حزب و سازمان جمهوری خواه و دموکرات

...

بیانیه همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در ضرورت خروج فوری سفرای کشورهای دمکراتیک دنیا از ایران

اروپا و آمریکا باید مذاکرات با جمهوری اسلامی را به تعلیق در آورند

...

از اعتصاب معلمان و دانش‌آموزان حمایت می‌کنیم

اعلاميه ۶ سازمان و حزب جمهوری خواه دموکرات

...