اهم اخبار

فرارسيدن اول ماه مه را به کارگران شادباش میگوئيم

"همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران"

...

جمهوری اسلامی ایران و رهبر آن علی خامنه ای متهم ردیف نخست هستند

بیانیه "همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران"

...

از اعدام و کشتار مردم ایران دست بردارید!

کمیته دفاع از حقوق بشر همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا)

...

زنان برنده پیکار بر سر حجاب اجباری خواهند بود!

"همگامی" پشتيبان و همراه مبارزه زنان برای آزادی پوشش است

...